Je kunt je als kunstenaar of kunstvriend aansluiten bij het Kunstcollectief Purmerend door het doen van een donatie.
Deelname aan onze activiteiten is voorbehouden aan donateurs (uitzonderingen worden apart vermeld).
( Adverteerders zijn sponsors )

Kunstenaars doneren per jaar €10,- aan de stichting, worden dan donateur en ontvangen daarvoor:

• Recht op deelname aan o.a. de Kunstroute. (Met eigen bijdrage)
• Recht op deelname etalage route bij deelname Kunstroute.
• Recht op deelname aan eventuele nieuwe evenementen e.d. via de stichting (exposities?).
• Vaste vermelding voor het hele jaar op de website met link naar eigen site/Exto/Facebook.
• Vermelding in het jaarlijks kunstroute boekje bij deelname aan kunstroute.
• De nieuwsbrief exclusief voor verbonden donateurs.
• Uitnodigingen voor Kunstcafé bijeenkomsten.
• Recht op deelname aan activiteiten van het Kunstcafé.
• Toegang tot jaarlijks algemene vergadering/ bijeenkomst.
• Verbondenheid en erkenning bij/door het kunstcollectief Purmerend.
• Een Kunstcollectief Purmerend sticker én logo voor op je eigen site om uw verbondenheid kenbaar te maken als donateur.

Om je aan te melden, ben je al geballoteerd , vul je onderstaand formulier in én maak je de bijdrage van €10,- euro over aan de stichting Kunst- & Crearoute Purmerend op bankrekeningnummer NL26 INGB 0004 2312 74. onder vermelding van je naam (zoals bij ons bekend ) en beschrijving “Donatie 2020”

Hier komt het formulier ( houd deze pagina in de gaten )