Aanmelden voor Ballotage
Geïnteresseerde kunstenaars – die wonen of hun atelier hebben in Purmerend, Kwadijk of Zuidoostbeemster – kunnen zich aanmelden voor deelname aan de jaarlijkse activiteiten. Externe balloteurs balloteren jaarlijks in april in het bijzijn van een bestuurslid de aspirant deelnemers op discipline, originaliteit, presentatie en expositie-locatie.

Ten behoeve van de ballotage:

  • vult de aspirant deelnemer het Aanmeldingsformulier ballotage in (en stuurt acht recente (digitale) foto’s mee als hij/zij geen eigen website heeft);
  • betaalt de aspirant deelnemer na antwoord van de stichting € 40,- op rekening 423 12 74 van Stichting Kunst- & Crearoute Purmerend, onder vermelding van ‘ballotage’ en zijn/haar naam.

Indien u wilt deelnemen dient aan de volgende Kunstroute dan dient de aanvraag uiterlijk 31 maart van het desbetreffende jaar ingediend te zijn. In de maand april vindt vervolgens de ballotage plaats.

Bij gunstige beoordeling van het ingevulde formulier, de website en/of foto’s volgt een afspraak voor de feitelijke ballotage. De externe balloteurs maken een verslag en geven een advies. Op basis daarvan wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering besloten of de aspirant-deelnemer wel/niet mag deelnemen aan de route. Bij positieve beslissing wordt u geregistreerd als deelnemer van de Stichting en volgens de standaardprocedure uitgenodigd voor deelname aan de kunstroute.

Bij de ballotage wordt gekeken of het werk:

  • oorspronkelijk is
  • vernieuwend is
  • inhoud (onderwerp, thema) heeft
  • degelijk is afgewerkt
  • aantrekkelijk wordt gepresenteerd
  • herkenbaar is en een duidelijk lijn bevat
  • iets toevoegt aan de bestaande route en deelnemers

Om mee te kunnen doen aan de eerstvolgende kunstroute moet de ballotage uiterlijk vijf maanden voor aanvang van de route hebben plaatsgevonden. De Kunstroute vind meestal in het eerste weekend van oktober plaats

Aanmelden
Neem contact op via info@kunstencrearoutepurmerend.nl