Door het vertrek van voorzitter Mark de Vries en bestuurslid Joke Sweers heeft het bestuur van het Kunstcollectief per 1 januari 2023 een nieuwe samenstelling:

  • Peter Elias, voorzitter & secretaris
  • Jurgen van den Hoek, penningmeester
  • Nynke van Zwol, coördinator Activiteitenteam
  • Judith Musch, algemeen bestuuurslid

Het vernieuwde bestuur presenteerde zich tijdens het Kunstcafé op 29 januari 2023 en keek vooruit naar het nieuwe kunstjaar 2023.