Het bestuur wordt gevormd door:

 • Peter Elias, voorzitter & secretaris
 • Jurgen van den Hoek, penningmeester
 • Nynke van Zwol, coördinator Activiteitenteam
 • Judith Musch, algemeen bestuuurslid

Het bestuur presenteerde keek  tijdens het Kunstcafé op 14 januari 2024 vooruit naar het nieuwe kunstjaar 2024. Naast het reguliere programma zijn de speerpunten voor 2024:

 • Onderhouden en intensiveren samenwerking met andere Purmerendse kunst- en cultuurorganisaties
 • Gezamenlijke openingsexpositie Kunstroute
 • Voortzetting Place du Tertre
 • Voortzetting inrichten etalages Hellenberg
 • Voortzetting informatiebijeenkomst nieuwe geballoteerde deelnemers
 • Vinden opslagplaats voor PR-materialen
 • Vervroegen inschrijftermijnen ballotage (1 februari) en deelname aan Kunst- en Etalageroute (1 april)
 • Verhoging bijdrage voor Kunst- en Etalageroute van € 45,- naar € 50,- euro i.v.m. kostenstijgingen van met name drukkosten PR-materialen

Klik hier voor de volledige presentatie.

Het bestuur wordt ondersteund door de volgende vrijwilligers:

PR, Website en Nieuwsbrief

 • Karin Kuik, coördinator PR
 • Karin van Berkel (Zo!Vormgeving), grafische vormgeving

Activiteitenteam

 • Nynke van Zwol, coördinator
 • Karin van Berkel
 • Ronald Boekel
 • Rob de Heer
 • Bep van Os
 • Karin Verdel

Overig

 • Joke Sweers, coördinator Kunst bij de VVV en etalages Hellenberg
 • Paula Eradus, coördinator Etalageroute
 • Ronald Roelfsema, en plein air schilderen en schilderwedstrijd veetentoonstelling
 • Mark de Vries, sponsoring
 • Maarten Dekker, ondersteuning Kunstcafé en inrichten exposities
 • Astrid Lagerburg, inrichten exposities